HOTEL RZESZÓW ****

Współpraca z Panem Waldemarem Kidackim z firmy HAMMERLAND zaowocowała realizacją bardzo wielu projektów w tak ważnym dla Hotelu Rzeszów czasie jakim było jego uruchomienie. Dyspozycyjność, zaangażowanie i niesamowita wiedza oraz umiejętność łączenia technologii dla uzyskania najlepszego efektu czyniły tą współpracę niezwykle satysfakcjonującą.

Edyta Podkulska

Dyrektor Zarządzający