Zapytania ofertowe dla projektów UE

01.09.2021

Zapytanie ofertowe nr 4/2021

W związku z planowanym ubieganiem się przez firmę HAMMERLAND WORKSHOP WALDEMAR KIDACKI (zwaną dalej Zamawiającym) o dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –  (zwany dalej Projektem), ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę następujących urządzeń:

W związku z realizacją wymienionego powyżej projektu zapraszamy do składania ofert na następujące urządzenia:

  1. Spawarka MIG/MAG – prąd spawania min. 300A cykl min. 60%, z pakietem chłodzonym.
  2. Mobilny spawalniczy odciąg dymów z ramieniem 3m – wydajność min. 1500 m3/h
  3. Kompresor śrubowy o wydajności min. 2000 l/min
  4. Osuszacz ziębniczy o wydajności min. 2000 l/min
  5. Spawarka laserowa o mocy źródła fiber 1,5kW
  6. Wózek widłowy o udźwigu min. 1,5T

Głównym kryterium oceny ofert będzie cena i dostępność. 

Zakup planowany jest najpóźniej w 2 połowie października 2021 – w związku z czym wymagane jest zobowiązanie do zachowania aktualności oferty i dostępności towaru do 30.10.2021.

Dopuszcza się oferty tylko na wybrane urządzenia.

Termin nadsyłania ofert: 8 październik 2021.

Oferty proszę wysyłać mailowo na adres: info@hammerland.pl lub listownie na adres 36-073 Strażów 347.

W przypadku pytań – prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – 501 04 77 04

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe w formacie PDF (zapytanie42021.pdf)

Wzór oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym