Projekty UE

Firma Hammerland Workshop Waldemar Kidacki realizuje projekt pn. „Przeprowadzenie prac B+R na opracowanie nowego procesu produkcji ażurowych i architektonicznie lżejszych konstrukcji dla firmy HAMMERLAND WORKSHOP WALDEMAR KIDACKI”, nr POIR.02.03.02-18-0079/19. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w przedsiębiorstwie wraz z wdrożeniem ich efektów.     W wyniku prowadzonych prac B+R zostanie opracowany i wprowadzony do oferty nowy produkt, którym będą ażurowe i architektonicznie lżejsze konstrukcje. Wnioskodawca jednocześnie zakłada wdrożenie technologii wycinania laserowego elementów stalowych w celu precyzyjnego wykończenia produktu finalnego. Przeprowadzone prace B+R mają prowadzić do opracowania procesu produkcyjnego oraz formy wdrożenia go w przedsiębiorstwie tak aby wdrożyć rezultaty projektu i wprowadzić do sprzedaży produkt który w pełni zaspokoi potrzeby rynkowe. Opracowane rozwiązanie technologiczne będzie skierowanie do indywidualnych odbiorców, deweloperów oraz projektantów wnętrz, co tym samym zapewni wejście na nowe rynki zbytu. Nowy produkt będzie uzupełnieniem oferty, zapewniając dostępność dla szerszego grona potencjalnych klientów. Rezultaty całego projektu wpłyną na potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa oraz wzrost konkurencyjności na rynku krajowym. Natomiast pozyskane nowe rynki zbytu zapewnią wzrost przychodów firmy, który wpłynie na kolejne realizowane działania inwestycyjne.

Wartość projektu:  74 929,16 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 51 780,28 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 01.03.2021 r.